Instrukcije iz kemije i fizike, Količina tvari, Molarna masa, Molarni volumen plina

Ispis

Instrukcije iz kemije i fizike, Količina tvari, Molarna masa, Molarni volumen plina, Instrukcije, poduke, repeticije, matematika, kemija, fizika, drugi predmeti, državna matura, upis na medicinski fakultet, klasično ili putem Skypea, sve škole i fakulteti, 095 812 7777

Količina tvari

Molarna masa


Masa jedne molekule tvari je

gdje je atomska jedinica mase, a relativna molekulska masa koju očitavamo iz periodnog sustava elemenata kao zbroj relativnih atomskih masa pojedinih atoma od kojih je molekula građena.

Količina tvari n mjeri se u jedinicama (mol). Broj molekula u jednom molu tvari je Avogadrova konstanta .

Molarna masa tvari jednaka je omjeru mase tvari m i količine tvari n:

Instrukcije iz kemije i fizike, Količina tvari, Molarna masa, Molarni volumen plina, Instrukcije, poduke, repeticije, matematika, kemija, fizika, drugi predmeti, državna matura, upis na medicinski fakultet, klasično ili putem Skypea, sve škole i fakulteti, 095 812 7777.

Slijedi da je Instrukcije iz kemije i fizike, Količina tvari, Molarna masa, Molarni volumen plina, Instrukcije, poduke, repeticije, matematika, kemija, fizika, drugi predmeti, državna matura, upis na medicinski fakultet, klasično ili putem Skypea, sve škole i fakulteti, 095 812 7777.

Instrukcije iz kemije i fizike, Količina tvari, Molarna masa, Molarni volumen plina, Instrukcije, poduke, repeticije, matematika, kemija, fizika, drugi predmeti, državna matura, upis na medicinski fakultet, klasično ili putem Skypea, sve škole i fakulteti, 095 812 7777


Molarni volumen plina

Na temperaturi Instrukcije iz kemije i fizike, Količina tvari, Molarna masa, Molarni volumen plina, Instrukcije, poduke, repeticije, matematika, kemija, fizika, drugi predmeti, državna matura, upis na medicinski fakultet, klasično ili putem Skypea, sve škole i fakulteti, 095 812 7777 i pri tlaku Instrukcije iz kemije i fizike, Količina tvari, Molarna masa, Molarni volumen plina, Instrukcije, poduke, repeticije, matematika, kemija, fizika, drugi predmeti, državna matura, upis na medicinski fakultet, klasično ili putem Skypea, sve škole i fakulteti, 095 812 7777, molarni volumen je za sve plinove jednak i iznosi:

Instrukcije iz kemije i fizike, Količina tvari, Molarna masa, Molarni volumen plina, Instrukcije, poduke, repeticije, matematika, kemija, fizika, drugi predmeti, državna matura, upis na medicinski fakultet, klasično ili putem Skypea, sve škole i fakulteti, 095 812 7777

Volumen plina V jednak je:

Instrukcije iz kemije i fizike, Količina tvari, Molarna masa, Molarni volumen plina, Instrukcije, poduke, repeticije, matematika, kemija, fizika, drugi predmeti, državna matura, upis na medicinski fakultet, klasično ili putem Skypea, sve škole i fakulteti, 095 812 7777

Instrukcije iz kemije i fizike, Količina tvari, Molarna masa, Molarni volumen plina, Instrukcije, poduke, repeticije, matematika, kemija, fizika, drugi predmeti, državna matura, upis na medicinski fakultet, klasično ili putem Skypea, sve škole i fakulteti, 095 812 7777